INTERNACIONALIZACIJA KOMPANIJA

Povezujemo i omogućavamo kontakt, posredujemo pri pregovorima u  situacijama gde:

  • Strani partner traži domaćeg distributera
  • Strani partner traži domaćeg dobavljača/proizvodjača
  • Strani partner traži domaćeg proizvodjača ili dobavljača robe ili usluga za zajedničku proizvodnju ili kupovinu biznisa
  • Domaći partner traži stranog dobavljača robe ili usluga
  • Domaći partner traži stranog kupca ili distributera za svoju robu ili usluge
  • Domaći partner traži stranog partnera za zajedničke investicije
  • Svi ostali gore ne pomenuti slučajevi saradnje

PORESKO PLANIRANJE

Omogućavanje kreiranja holding kompanija u Švajcarskoj ili na Malti

STRATEŠKI RAZVOJ I PLANIRANJE

Pomoć biznismenima pri izradi strateškog plana razvoja njihovih kompanija

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

Selekcija, testiranje, obuka i motivacija zaposlenih

MARKETING

Predstavljanje naših kompanija na sajmovima u Italiji, Švajcarskoj